Referencie

Občianske združenie Eurea vypracovalo a podalo od svojho vzniku v roku 2003 viac ako 150 projektov za bezmála 60 miliónov € (viac ako jeden a pol miliardy slovenských korún). Pre našich partnerov sme získali na implementáciu projektov viac ako 26 miliónov €. Úspešnosť pri projektoch dosahuje takmer 50%.

Medzi najvýznamnejšie úspešné investičné projekty patrí rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Boldog, ktorá bola podporená sumou vyše 12 miliónov Sk. Pre obec Blatné bol vypracovaný projekt revitalizácie námestia podporený v hodnote viac ako 1,5 milióna korún, pre obec Hrubý Šúr projekt na výstavbu kultúrneho domu podporený sumou prevyšujúcou 20 miliónov korún a obec Domaňovce úspešne zrekonštruovala základnú a materskú školu v sume presahujúcej milión korún. Pripravené bol aj úspešný projekt centra excelentnosti Štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu výskum a vývoj pre Fyzikálny ústav SAV v hodnote bezmála 80 miliónov Sk.

V oblasti neinvestičných projektov sa sústreďujeme na vzdelávacie a vedecké aktivity, ako aj na cezhraničnú spoluprácu. V rámci nej sme v spolupráci s partnerom Podunajsko a rakúskymi partnermi prispeli k vzniku cyklotrasy Hamuliakovo – Senec, ako aj k projektu odstraňovania nelegálnych skládok odpadov v regióne Podunajsko či organizácií kultúrnych dní. Pre organizáciu vedeckej súťaže Turnaj Mladých fyzikov sme získali zdroje v celkovej sume bezmála pol milióna €. Výučbu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského sme pomohli zlepšiť viacerými projektami v celkovej hodnote viac ako osem miliónov korún. Spolupracujeme tiež s ďalšími občianskymi združeniami (Asociácia doktorandov Slovenska, Quniverse) na vedeckých projektoch a na zlepšovaní manažérskych zručností doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

V roku 2008 sme započali spoluprácu s Ústavom experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, kde je našou úlohou zabezpečenie celkovej administrácie projektu podporeného v rámci 7. Rámcového programu Európskej komisie.

Detailné informácie o projektoch sa dajú nájsť v sekciách Príprava projektov a Veda a vzdelávanie, kontakty na partnerov v sekcii Partneri.

Copyright 2012 POHA